Var på den säkra sidan

Låt Borgström hjälpa dig när det kommer till brandskydd, framför allt installationsbrandskydd

husVi hjälper dig att följa alla lagar och bestämmelser gällande brandskydd. Borgström tillhandahåller:

Brandskyddsprojektering:

  • Brandskyddsbeskrivningar och brandritningar
  • Kontroller av befintligt brandskydd, under byggnation och slutkontroll.

Installationsbrandskydd:

  • Hjälp med val av lösningar för skydd mot spridning av brand och brandgas via installationer.
  • Dokumentering och verifiering av valda systemlösningar.

Utbildningar:

  • Byggnadstekniskt brandskydd generellt men framför allt installationsbrandskydd.

Handböcker:

  • Martin Borgström har varit med och skrivit handböcker och förklarande texter till produktleverantörer och bransch organisationer.

Det bästa är när vi redan i tidigt skede får vara med i byggprocessen så att vi tillsammans med övriga projektörer och entreprenörer kan hjälpas åt att hitta de bästa lösningarna för just Ditt projekt. Vi tycker att det är viktigt att byggnadernas brandskydd blir hållbara under hela byggnadens livslängd, det ska vara enkla och kostnadseffektiva lösningar under hela processen från projektering till förvaltning.

Då företaget till personantalet är ett litet företag arbetar vi med samarbetspartners för att kunna erbjuda kompletta lösningar. Det innebär allt från extern kvalitetsgranskning till analytiska dimensioneringar.