Engagemang

Borgström Installation och Byggnadstekniskt Brandskydd stöder Höllviken Cykelklubb i arbetet med Barn och Ungdomar.

Svensk Ventilation

Svensk Ventilation representerar cirka 100 ventilationsföretag – såväl tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Uppdrag är att tillvarata våra medlemmars intressen. Det görs bland annat genom att:

  • Företräda branschen gentemot myndigheter, regering och EU -när det gäller lagstiftning och regleringar.
  • Arbeta för att säkra en hög kvalitet på utbildningen och bredda rekryteringsunderlaget till branschen.
  • Delta i standardiseringsarbetet på nationell och europeisk nivå.
  • Ha fem olika styrgrupper av representanter från företagen som arbetar med olika branschfrågor varav

Vi har under många år fått vara med i styrgrupp Brand

brandskydd